Regulamin

Regulamin

Naszym celem jest stworzenie klimatycznego miejsca, szczególnie przyjaznego dla rodzin z dziećmi, dlatego jeżeli planujesz głośne biesiadowanie na łonie natury to możesz poczuć się zawiedziony – Turysto pamiętaj nie jesteś sam.

Aby zasady wypoczynku w naszym gospodarstwie agroturystycznym oraz wypożyczalni kajaków były czytelne i jasne, stworzyliśmy poniższy regulamin.

“Bieżańskie pole namiotowe” 

 • Pole namiotowe czynne jest w sezonie od 1 maja do 30 września.
 • Pole namiotowe jest odpłatne
 • Do przebywania na polu namiotowym uprawnione są osoby, które wcześniej uiściły opłatę za pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.kajaki-wkra.pl
 • Uiszczenie opłaty za pobyt na polu namiotowym jest jednocześnie zgodą na przyjęcie warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 • Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godz.15:00 do godz.13:00 dnia następnego. Do godz. 15:00 w dniu przyjazdu oraz po godz. 12:00 w dniu wyjazdu doliczamy połowę doby.
 • Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00, w tym czasie należy zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innym turystom oraz okolicznym mieszkańcom.
 • Turysta ma nadzór nad czworonogami, które na terenie pola namiotowego muszą być prowadzone na smyczy lub przebywać w kagańcu
 • Na terenie pola namiotowego zabrania się:
  • używania otwartego ognia w namiotach,
  • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
  • dewastowania infrastruktury pola namiotowego i przyległych obiektów,
  • zakłócania spokoju oraz spoczynku nocnego,
 • Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za namioty, samochody ani za żadne inne rzeczy wniesione przez użytkowników na teren pola namiotowego. Każdy gość odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście.
 • Osoba przebywająca na polu namiotowym odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom lub urządzeniom znajdującym się na terenie całego gospodarstwa agroturystycznego.
 • Turysta korzystający z kąpieli w rzece oraz korzystając z sauny, balii, trampoliny i huśtawki czyni to na własną odpowiedzialność.
 • Po skończonym pobycie osoba korzystająca z pola namiotowego zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku. Pozostawione śmieci segreguje i zostawia w wyznaczonych miejscach.
 • Osoba wypożyczająca namiot, zdaje go w stanie suchym, złożonym oraz bez uszkodzeń.
 • Osoby naruszające porządek i regulamin pola, a w szczególności używające wulgaryzmów, awanturujące się, zakłócające spokój innym osobom, zostaną poproszone o opuszczenie Pola Namiotowego bez zwrotu kosztów poniesionych za opłacony pobyt. W skrajnych przypadkach osoby takie muszą również liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej.

Wypożyczalnia kajaków „AGRO-KAJAK”

 • Wypożyczalnia kajaków AGRO-KAJAK nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt pływający na spływ, który jest organizowany we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu.
 • Organizator spływu jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.
 • W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie poszycia kajaka w zależności od wielkości uszkodzenia pokrywa równowartość kosztów naprawy.
 • Organizator przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz pobraniu kamizelek asekuracyjnych równą liczbie osób wsiadających do kajaka.
 • Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.kajaki-wkra.pl.
 • W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna, oraz ponosi za nią pełną odpowiedzialność.
 • W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu, w szczególności nie należy:

a) hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
b) siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nieznajdującym się na wodzie,
c) stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,
d) pływać bez założonej kamizelki asekuracyjnej,
e) kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać,
f) spożywać napojów alkoholowych

 • Wypożyczalnia kajaków AGRO-KAJAK nie ponosi odpowiedzialności: za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 • Wypożyczalnia kajaków AGRO-KAJAK zapewnia:
  • transport sprzętu do wybranego miejsca wodowania oraz odbiór sprzętu po zakończonym spływie,
  • transport max. do 8 osób korzystających ze spływu,
  • bezpieczny i bezpłatny parking dla samochodów na czas spływu,
  • wszelką pomoc oraz ewentualny instruktaż dla początkujących kajakarzy,
 • Po spływie kajakowym istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z pobytu na polu namiotowym (ewentualny natrysk również płatny).
 •  Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

 

Miłego wypoczynku życzy właścicielka gospodarstwa “Agroturystyki w Bieżanach” oraz wypożyczalni kajaków “AGRO-KAJAK” – Agnieszka Nyklewicz

Tel: 604-238 795