Regulamin

Regulamin – Bieżańskie pole namiotowe

 • Pole namiotowe czynne jest w sezonie od 1 maja do 30 września.
 • Pole namiotowe jest miejscem wypoczynku.
 • Pole namiotowe jest odpłatne.
 • Doba na polu namiotowym trwa od godz.15:00 do godz.13:00 dnia następnego.
 • Na terenie pola obowiązuje zakaz słuchania głośno muzyki oraz zachowywania się w sposób sprzeczny z powszechnymi zasadami współżycia społecznego.
 • Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 w tym czasie obowiązuje zakaz słuchania muzyki oraz prowadzenia spotkań towarzyskich, które utrudniałby lub uniemożliwiałby wypoczynek innym.
 • Za zwierzęta przebywające na terenie pola odpowiada jego właściciel.
 • Właściciel pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za namioty, samochody ani za żadne inne rzeczy wniesione przez użytkowników na teren pola namiotowego. Każdy gość odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście.
 • Osoba przebywająca na polu namiotowym odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom lub urządzeniom znajdującym się na terenie całego gospodarstwa agroturystycznego.
 • Turysta korzystający z kąpieli w rzece oraz korzystając z tyrolki, zjeżdżalni, trampoliny, huśtawki oraz sauny i balii czyni to na własną odpowiedzialność.
 • Po skończonym pobycie osoba korzystająca z pola namiotowego zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku. Pozostawione śmieci segreguje i zostawia w wyznaczonych miejscach.
 • Osoba wypożyczająca namiot, zdaje go w stanie suchym, złożonym oraz bez uszkodzeń.
 • Osoby naruszające porządek i regulamin pola, a w szczególności używające wulgaryzmów, awanturujące się, zakłócające spokój innym osobom, zostaną poproszone o opuszczenie Pola Namiotowego bez zwrotu kosztów poniesionych za opłacony pobyt.
 • Wstęp na pole namiotowe oznacza automatyczną zgodę z wymaganiami ujętymi w tym regulaminie.

Regulamin – Wypożyczalnia kajaków „AGRO-KAJAK”

 • Wypożyczalnia kajaków AGRO-KAJAK nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt pływający na spływ, który jest organizowany we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik spływu jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt, a w przypadku zniszczenia lub zagubienia sprzętu ponosi zwrot kosztów naprawy lub zwrotu równowartości w wysokości 100% ceny rynkowej w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 • Uczestnik spływu przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.kajaki-wkra.pl.
 • W czasie spływu nie należy:
  1. a) hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
  2. b) siadać na burcie, dziobie, rufie kajaka,
  3. c) stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,
  4. d) pływać bez założonej kamizelki asekuracyjnej,
  5. e) kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych ani na nich nie siadać,
  6. f)spożywać napojów alkoholowych
 • Wypożyczalnia kajaków AGRO-KAJAK nie ponosi odpowiedzialności: za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 • Wypożyczalnia kajaków AGRO-KAJAK zapewnia:
  1. transport sprzętu do wybranego miejsca wodowania oraz odbiór sprzętu po zakończonym spływie,
  2. transport max. do 8 osób korzystających ze spływu,
  3. bezpieczny i bezpłatny parking dla samochodów na czas spływu,
  4. wszelką pomoc oraz ewentualny instruktaż dla początkujących kajakarzy,
  • Po spływie kajakowym istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z pobytu na polu namiotowym (ewentualny natrysk również płatny).
  • Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

   

   

  Miłego wypoczynku życzy właścicielka gospodarstwa ”Agroturystyki w Bieżanach” oraz wypożyczalni kajaków ”AGRO-KAJAK” Agnieszka Nyklewicz

  Tel: 604-238-795